Vele handjes maken licht werk en allerlei handjes hebben we nodig! Denk aan regelaars, EHBO, begeleiders van groepjes bij de spelactiviteiten en huttenbouw, het klaarzetten van de lunch, het opbouwen in het weekend en het afbreken op de laatste dag. Van iedere vrijwilliger vragen we om minimaal 1 dag of 2 dagdelen aanwezig te zijn.

Man/ Vrouw
Een dag is tussen 9.30-18.00 uur/ Een dagdeel is tussen 9.30-14 uur OF 13.30-18.00 uur.
U heeft alles naar waarheid ingevuld en gaat akkoord met de Huttenbouw huisregels zoals deze staan vermeld op de website.WhatsApp